Nu förlängs populära INDIGO digtalisering!

INDIGO är en satsning i Värmland, Dalarna och Örebro för att främja ökat användande av digital teknik hos små och medelstora företag. Nu förlängs projektet med ett år det vill säga hela 2019!

Digitalisering ger möjligheter för tillväxt och utveckling.

INDIGO är en satsning för att främja ökat användande av digital teknik i industrin. Ni får hjälp att komma igång och genomföra er digitaliseringsstrategi samt konkret arbeta med ett prioriterat digitaliseringscase. INDIGO utgår från företagets behov och insatserna anpassas därefter.
Ni väljer själva vad ni vill utveckla. Läs mer >>

Dela:
Tillbaka