Uppstart av Kickstart digitalisering

En angelägen, nyttig och kul ögonöppnare för de industriföretag som deltar i workshopen. Kickstart digitalisering körs i en serie på tre träffar varav denna inledande var på Innovation Park i Karlstad.

Kickstart riktar sig till stål- och verkstadsindustrin över hela landet och handlar om digitalisering, hur man skall få ett ökat engagemang i frågan, inte minst ute hos de små och mellan stora företagen. Projektet är en del av Regeringens och Tillväxtverkets högaktuella satsning Smart industri.


Sten Selander från byrån CANWZ Interactive Content.

 

”Syftet med Kickstart är att inspirera och ge ökat engagemang kring digitalisering hos företagen där alla deltagare delar med sig av sina egna erfarenheter, både problematik och positiv utveckling.”


Första träffen handlade om nuläget, var företagen står i dag i sin digitala utveckling
och att ringa in var de olika behoven och tidstjuvarna är som störst i respektive verksamhet.

Workshopledare var Niklas Johansson från RISE samt Sten Selander, från byrån CANWZ i Malmö, som bland annat utvecklar interaktivtet och content av alla slag för storbildsskärm. Här ger de en kort reflektion kring dagens träff, om var behoven är som störst hos de deltagande företagen. Det visar sig att så gott som alla deltagarna har ett gemensamt ”akut” behov:

Christer Jansson och Anna Hallberg, båda från Munkforssågar, var nöjda med dagen. Här berättar de mer:

Nästa träff, dvs dag två, kommer att vara ute hos just Munkforssågar, bland annat i deras produktion. Företaget är ett gott exempel på industriverksamhet som kommit en bra bit på väg i sin digitaliseringsresa men som saknar vissa beståndsdelar tex i det digitala administrativa upplägget.

”Fram till träffen i Munkfors skall alla ha gjort sin hemläxa”

 

Fram till träffen i Munkfors, skall alla ha gjort sin hemläxa som knyter an till just detta: ”Vad har vi gjort så här långt när det gäller digitalisering? Vad skulle vara intressant för oss att titta vidare på?”

Vi får skäl att återkomma…

 

 

Dela:
Tillbaka