Nords satsar på grön omställning med IUC:s hållbarhetsmodell

Nords International i Molkom, ett par mil norr om Karlstad, är Europas ledande tillverkare av CNC- frästa och svarvade rördelar i rostfritt stål. De jobbar sedan ett halvår med en tydlig strategisk grön omställning i sin verksamhet i IUC / Stål & Verkstads och IUC Dalarnas projekt hållbarhetsmodell för industrin.

’Syftet är att skynda på utvecklingen för att bli CO2-neutrala i hela sin tillverkning och genom det skapa affärsnytta och stärkt konkurrenskraft.

Simon Hedberg, som är VD på Nords berättar att de jobbar sedan länge utifrån ett brett hållbarhetsperspektiv, med fokus på grön omställning, arbetsmiljö och personalhälsa.

“Vårat engagemang och arbete inom hållbarhet genererar ett stort affärsmässigt värde”

Simon Hedberg VD på Nords International i Molkom

-Kundkraven från leverantörerna om att jobba hållbart, ökar snabbt. Vi ville då utveckla ett mer affärsmässigt och säljande sätt att beskriva vårat arbete i dessa frågor, berättar Simon.

-När vi fick höra om Hållbarhetsmodellen som IUC / Stål & Verkstad och IUC Dalarna driver tillsammans för industrin, blev vi imponerade av konceptet. Det var precis vad vi letade efter.

Nords är Europas ledande tillverkare av CNC frästa och svarvade rördelar i rostfritt stål

Det är ett upplägg som är en bra mix av utbildning varvat med samtal och diskussion som ger en gemensam syn på hållbarhet inom bolaget, förklarar Simon vidare.

IUC har anlitat hållbarhetsbyrån Greengoat som har lång erfarenhet av att jobba med industrin och som inom projeket hjälper till att utbilda och vägleda företaget.

“-Kundkraven från leverantörerna om att jobba hållbart, ökar snabbt.”


Nords är nu inne i ett skede där de jobbar med förberedelserna inför en dialog med viktiga intressenter såsom kunder och leverantörer samt internt, med anställda och ägare. Detta arbete ger en tydligare kravbild som skapar nyfikenhet, engagemang och insikt.

-Dialogen öppnar verkligen upp för vidare samarbete. Målsättningen är att skapa en bra plan framåt och öka utvecklingstakten mot våra hållbarhetsmål, säger Simon.

Automationsgraden i tillverkningen hos Nords är hög

I projektet kommer vi också att ta fram och sammanställa fakta och dokumentation som hjälper oss i vår marknadsföring. Det blir viktigt att visa utåt hur vi gör skillnad inom området i vår affärsutveckling.

Att Nords ser en stor affärsnytta med arbetet är uppenbart.
-Lönsamheten kommer att öka samtidigt som vi blir en mer attraktiv arbetsgivare. Vi är övertygade om att vi kommer att få fördelar av att erbjuda ett mer hållbart alternativ jämfört med konkurrenter.

IUC har anlitat hållbarhetsbyrån Greengoat som har lång erfarenhet av att jobba med industrin

Målsättning för företaget är att certifiera sig som CO2 neutrala i den egna tillverkningen.

-Vårat engagemang och arbete i projektet med IUC / Stål & Verkstad genererar ett stort affärsmässigt värde och ger en enorm stolthet internt inom bolaget, bland medarbetare och ledning, avslutar Simon.

/Mattias Hedström

Dela:
Tillbaka