Missa inte stöd till utveckling av produktionen i ditt företaget

Tillväxtverket erbjuder företag att söka stöd till sin utveckling inom två olika områden: Automation respektive produktionskompetens. Erbjudandet syftar till att stärka ert företags långsiktiga konkurrenskraft genom ökad automation respektive kompetens att ständigt förbättra produktionen.

Syftet med checkarna

Små svenska verkstadsföretag har sämre produktivitetsutveckling än större. De små företagen har en viktig funktion inom industrin genom att de ofta är leverantörer till de större. För att kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga behöver de hela tiden utvecklas och för det behövs ofta ett externt stöd. Två områden som Tillväxtverket har identifierat som särskilt viktiga är automation respektive produktionskompetens. Denna utlysning riktar sig därför till små industriföretag som vill förbättra sin långsiktiga konkurrenskraft.

Gemensamma krav för att beviljas check år 2024

  • Ett företag kan bara beviljas en check i år, det vill säga antingen en för automation eller en för produktion.
  • Ett företag kan beviljas maximalt 2 automationscheckar (sedan de infördes under Robotlyftet år 2019).
  • Ett företag kan bara beviljas en check för produktionskompetens.
  • Företagets SNI-kod måste börja med siffrorna 10, 11 eller 13-33 med undantag av 10.2. (Är koden fel för ert företag, ändra den genom att gå in på verksamt.se).

Checkarna har olika villkor och krav. Du hittar villkoren för automationschecken och checken för produktion nedan.

Dela:
Tillbaka