Kompetensstrategi – minst lika viktig som affärsplan

Som företagare är du säkert van att lägga stort fokus på att göra affärs- och verksamhetsplaner flera år fram i tiden. Det ger en bra översikt och målmedvetenhet för marknads-, investerings- och produktionsstrategier. Men för att vara kompetensstark är det lika angeläget att arbeta målinriktat med företagets kompetensstrategi för att säkra de rätta kompetenserna sett till bransch och marknad.

Genom att stegvis bygga upp en strategi för medarbetarfrågor kommer du att ha en färdig plan som täcker bland annat hur ditt företag blir attraktivt som arbetsgivare, att rätt kompetens rekryteras och att medarbetare utvecklas mot verksamhetens mål.

IUC Stål & Verkstad kan erbjuda dig stöd och vägledning hur du kan lägga upp ert strategiska kompetensarbete på ett konkret och effektivt sätt. Bland annat genom att jobba utifrån ARUBA-modellen.

Dela:
Tillbaka