Miljöteknik i fokus på marinlabbet

IUC / Stål & Verkstads medlem Rolls-Royce har nästan all sin verksamhet i Kristinehamn koncentrerad till Gustavsvik. Undantaget är marinlabbet på Höje. Ett labb som nu fått möjligheten att bredda verksamheten.

NWT- PUBLICERAD: 2019-01-24 – Text: Magnus Carlsson  – Bild: I marinlabbet kan man se hur propellrarna fungerar i vattnet. FOTO: GARY MARSHALL

Rolls-Royce Hydrodynamic Research Centre är en mycket viktig del i Rolls-Royce verksamhet.

– Labbet är centralt för hela företagets konkurrenskraft, säger platschef Göran Grunditz.

Det är i labbet som propellrar testas, både fysiskt och teoretiskt. Olika fartyg kräver olika propellrar med specifika egenskaper. I vissa fall prioriteras hög verkningsgrad framför buller, i andra fall är det tvärtom.

– Vad som är unikt för Rolls-Royce är att vi har ett labb där vi kan göra verkliga tester med fysiska modeller, säger Göran Grunditz.

Något som ger företaget en fördel framför andra tillverkare och därmed en starkt bidragande orsak till företagets framgång.

Fler får fördel

Men nu kan fler dra fördel av labbet. Detta genom ett projekt där labbet ska fungera som en öppen testbädd för andra företag.

2017 såg Magnus Karlsson, affärsutvecklare på Rolls-Royce, att Vinnova gjort en utlysning för testbäddar inom miljöteknikområdet och sökte företag som kunde vara intresserade av att öppna upp sina provningsanläggningar.

– Jag tänkte att det kunde vara något för oss så vi började titta på det, säger han.

Eftersom det finns ledig kapacitet i marinlabbet började man titta på om man kunde erbjuda andra möjlighet att ta del av anläggningen.

Vinnova gillade ansökan och anslog fyra miljoner kronor till en testbädd. Projektet startade 1 oktober förra året och i nuläget har man påbörjat tre samarbeten.

– Det första är fritidsbåtar med elmotor, det andra en väletablerad pumptillverkare och det tredje en eldriven surfingbräda. Så det är stor spännvidd, säger Göran Grunditz.

Ska låta mindre

Han tycker det är mycket spännande och inspirerande samarbeten, framför allt att få jobba med fritidsbåtar:

– Det är stor skillnad mot de båtar vi brukar jobba med. Speciellt som det är elbåtar. De ställer helt andra krav på propellrar.

Göran Grunditz utvecklar resonemanget:

– När det inte finns någon bensinmotor som dundrar hör du helt plötsligt propellern. Därför blir det viktigare att den inte låter så mycket.

Men det är ingen enkelriktad kunskapsväg. Labbpersonalen får också in kunnande och influenser utifrån som man i sin tur kan applicera på sina egna produkter. Båda parter tjänar alltså på samarbetet.

– Det är det jag tycker är häftigast. När man finner matchningen mellan olika företag och hittar den där gemensamma nämnaren man kan gå vidare med, säger Magnus Karlsson.

Han tror att Rolls-Royce via testbädden kan komma att bygga upp ett bra kompetensnätverk.

Har ni sökt samarbeten eller har de kommit till er?

– Det har varit en kombination. Vi har pratat med några och så har de pratat med andra, svarar Göran Grunditz.

Projektet löper fram till sista maj 2020.

Dela:
Tillbaka