Livcykelanalys allt viktigare när kraven från kunden ökar • Seminarium 1 juni

Livscykelanalys – LCA är en metod som används för att bedöma miljöpåverkan av en produkt, process eller tjänst under hela dess livscykel, från produktion till avfallshantering. Den blir en allt viktigare konkurrensfördel för företagen när kraven på LCA-redovisning snabbt ökar från kunderna.

När är en Livscykelanalys lämpligt som verktyg, hur genomförs en LCA och hur tolkar man och kommunicerar man ut resultatet?

IUC:s och RISE:s Omställningslyft bjuder nu in till ett kostnadsfritt seminarium som ger en grundläggande förståelse för livscykelanalys (LCA). Efter seminariet kommer du som deltagare att ha en grundläggande förståelse för LCA som verktyg, vilka styrkor och svagheter som finns samt hur du bäst tillämpar livscykelanalys/livscykeltänkande i din verksamhet.

Seminariet kommer att innehålla delar som:

• Introduktion till Livscykelperspektivet
• De fyra faserna av en LCA:
• Mål och omfattning
• Inventering
• Miljöpåverkansbedömning
• Tolkning av resultat
• Kommunikation
• När är LCA lämpligt?

Vem får delta?

Seminarium Livscykelanalys är kostnadsfritt och riktar sig till små och medelstora företag i Sverige. Inga förkunskaper om LCA krävs.

När och var?

1 juni, kl 08:30-12:00. Digitalt. Föreläsare är Elin Einarsson Lindvall och Emanuel Bengtsson, båda från RISE.

Varmt välkommen!


Om LCA – Livscykelanalys

Livscykelanalys (LCA) är en metod som används för att bedöma miljöpåverkan av en produkt, process eller tjänst under hela dess livscykel, från produktion till avfallshantering. LCA:n blir viktig konkurrensfördel för företagen när kraven snabbt ökar från kunderna

En LCA tar hänsyn till olika steg i livscykeln, inklusive utvinning av råmaterial, tillverkning, distribution, användning och avfallshantering. Genom att analysera dessa steg kan man identifiera och kvantifiera de olika miljöpåverkningar som uppstår, såsom utsläpp av växthusgaser, energiförbrukning, markanvändning och vattenförbrukning.

Processen för att genomföra en LCA innefattar datainsamling, livscykelinventering, miljöpåverkansbedömning och tolkning av resultaten. Genom att samla in data om material, energi och utsläpp under varje steg kan man beräkna den totala miljöpåverkan och identifiera de steg som bidrar mest till påverkan.

Livscykelanalysen ger en helhetsbild av miljöpåverkan och kan användas för att jämföra olika produkter eller processer och identifiera möjligheter till miljöförbättringar. Resultaten kan användas som underlag för beslutsfattande och utveckling av mer hållbara alternativ.

Genom att använda LCA kan företag och organisationer få en bättre förståelse för sin miljöpåverkan och fatta informerade beslut för att minska sin påverkan på miljön.


Dela:
Tillbaka