Ledarskap för innovation – verktyg för en värld i omställning

Näringslivsklustret Paper Province bjuder på en kostnadsfri föreläsning med Pär Lärkeryd på temat inkluderande ledarskap för innovation och omställning. Du kan lyssna tillsammans med oss i Karlstad eller delta digitalt.

Vilket ledarskap krävs för att möta de utmaningar som grön omställning och robotisering av jobben innebär? Hur skapar vi hållbara och jämställda arbetsplatser med kreativa och stolta medarbetare som strävar mot samma mål? Ta del av Pär Lärkeryds verktyg för hur du kan arbeta mer inkluderande och skapa en arbetsplats där individer trivs och blir mer innovativa.

”Pär Lärkeryd är välkänd för sitt engagemang inom jämställdhet och lyckade förändringsprojekt där fokus lagts på utveckling av både verksamheter och människor”

Pär Lärkeryd är välkänd för sitt engagemang inom jämställdhet och lyckade förändringsprojekt där fokus lagts på utveckling av både verksamheter och människor. Han har en framgångsrik karriär inom verkstadsindustri och skog och är idag vd för ett av Norrlands största företag – Norra Skog. Som vd har han aktivt arbetat med värderingsfrågor för att öka tillväxten. Norra Skogsägarna tilldelades under Pärs ledning Svenska Jämställdhetspriset 2016, en nationell utmärkelse för framstående jämställdhetsarbete.

Föreläsningen sänds digitalt men vi tycker att det är roligare att göra saker tillsammans, så vi samlas hos Paper Province i Karlstad för att koppla upp oss och ta del av den gemensamt över en fika med chans till nätverkande och diskussioner på temat.

NÄR: 27 september klockan 10.00 – 12.00. Föreläsningen pågår kl. 10.00 – 11.00 och diskussioner och nätverkande kl. 11.00 – 12.00.
VAR: På plats hos Paper Province i Karlstad, Sommargatan 101A. Det finns också möjlighet att se föreläsningen helt digitalt.
ANMÄLAN FYSISKT DELTAGANDEJag vill delta på plats i Karlstad >
ANMÄLAN DIGITALT DELTAGANDEJag vill delta digitalt >

Dela:
Tillbaka