Volvo kommer! Kommer du?

“Lean som leder företagen genom pandemin, med goda exempel från verkligheten” är temat på 2021 års digitala Leankonferens. Här träffar du bland annat Volvo CE, som jobbat metodiskt utifrån leantänk i sin situation kring permitteringar på grund av coronakrisen. 
Möt två företag som påverkats starkt av pandemin i sin verksamhet och som med hjälp av lean-arbete dämpat krisen.
Träffa också myndigheten som stöttar och vägleder företag i Sverige via olika projekt med hjälp av offentliga näringslivsaktörer som till exempel IUC nätverket.

Dagens föreläsare

MIKAEL LILJESTRAND, Platschef på VOLVO CE i Arvika, pratar om ett värdebaserat ledarskap med leanprinciper, samt om hur Volvo använde leantänk i styrning av verksamheten under den turbulenta våren 2020.
PATRIK VINSA, Vice VD på INDOOR ENERGY berättar om hur leanprinciperna och daglig styrning hjälpte företaget i en period då de drabbades hårt av effekterna från pandemin.
BJÖRN LANGBECK från TILLVÄXTVERKET som är industriell expert inom lean, omvärldsspanar och redogör för de senaste trenderna.

Koferens online

Du deltar i konferensen online via en Teams-länk som vi skickar ut dagen innan den börjar.
Så ladda kaffebryggaren torsdagen 4 februari och logga in, strax innan 08:30, på Leankonferens Online 2021.
Har du frågor kontakta Mattias Säfström på 072-227 44 82
eller på mattias.safstrom@iucstalverkstad.se
 Anmäl dig här >> 


Program

08.30  Välkomna
08.40  Agenda och introduktion
08.50  Föreläsning – Mikael Liljestrand, Volvo CE
09.25  Frågestund
09.30  Föreläsning – Patrik Vinsa, Indoor Energy
10.05  Frågestund
10.10  Paus
10.20  Omvärldsspaning – Björn Langbeck, Tillväxtverket
10.50  Paneldiskussion
11.30  Frågestund
11.40  Sammanfattning och avslutning
12.00  Slut


.    .      

Dela:
Tillbaka