Landstinget nyfiket på lean

TEMA LEAN OCH DIGITALISERING:

Lite otippat på en lean- och digitaliseringsdag för stål- och verkstadsindustrin, träffar vi på två representanter från sjukvården i Värmland. Det är Christina Gabrielsson, Ledningsstrateg och Niklas Forsberg, Utvecklingsledare, båda på Utvecklingsavdelningen på Landstinget i Värmland som har sökt sig till Leannätverkets årsträff.

Efter föreläsningar om bl.a. Smart industri, digitalisering och lean fick några av deltagarna på seminariet pröva på Lean Factory spelet. Både Christina och Niklas deltog med liv och lust.

”Ju mer chef man blir ju mer funderar man på vad som gör att alla kan vara med att förbättra en verksamhet, att man vill ta med hjärnan in i jobbet och bidra”


Christina berättar att hon tidigare har jobbat
många år inom industri- och verkstadsbranschen i olika ledande befattningar.

-Ju mer chef man blir ju mer funderar man på vad som gör att alla kan vara med att förbättra en verksamhet och att man vill ta med hjärnan in i jobbet och bidra. Här kommer verkligen Lean in, förklarar hon.

Att leanmodellen funkar inom de mest skilda verksamheter och yrkesområden är hon övertygad om.

-Nu jobbar jag på Landstinget och då tänker man förstås att det är en helt annan värld, ja det är det, det är en helt annan kultur. Men det är också väldigt mycket som är lika.  Det är ju faktiskt människor som jobbar på båda ställena. Flödena i arbetsordningen, att jobba med effektivitet finns där precis som på verkstadsgolvet.

Niklas poängterar att det varit en mycket intressant och lärorik dag.
-Det var häftigt att labba med leanspelet som jag tror är användbart oavsett vilken verksamhet man tillhör. Att få stå vid en arbetsstation och tänka till vad man skall göra med tiden och hur man finner lösningar tillsammans med de övriga i laget är så himla nyttigt.

-Att som här jobba aktivt i ett spel med kroppen ger så mycket mer än lärande där man bara får det berättat för sig, man reflekterar mycket mer, förklarar Christina.

Att de båda har nya kunskaper och intryck att ta med sig tillbaka till verksamheten i Landstinget konstaterar de glatt, båda två.

 

Dela:
Tillbaka