Kvalificera och matcha era professionella konsulttjänster mot värmländsk industri

Jobbar du eller har tidigare jobbat med stöttning och vägledande insatser mot industrirelaterade små och medelstora företag i Värmland?

Nu finns en unik och spännande affärsmöjlighet att vara med och påverka utvecklingen för industrin i regionen, med er kompetens och era professionella tjänster.

IUC / Stål & Verkstad bjuder därför in er att ansöka om kvalificering i vårt nya smarta ”matchverktyg” Dynamiska Inköps System, förkortat DIS.

”en unik och spännande affärsmöjlighet att vara med och påverka utvecklingen för industrin i regionen”

Ni matchas utifrån kompetensbehov

Så här fungerar det: När IUC / Stål & Verkstad har ett behov av en eller flera konsultinsatser inom något av våra kompetensområden som finns i DIS, kommer en uppdrags- och anbudsförfrågan att skickas ut till alla matchade leverantörer.

Områdena handlar om Ny teknik och produktion, Hållbarhet, Effektivitet, Kompetensutveckling, Marknad, Regional industriell utveckling och Kommunikation.

Vi kommer ha behov av olika tjänster, därför kan ni som anbudssökande kvalificera er för fler än ett kompetensområde.

När och hur ansöker ni?

Från och med 27 september och fram till och med 26 oktober ligger upphandlingen ute och vi kommer inte att ta del av ansökningarna förrän ansökningstiden löpt ut.

Hoppas ni blir nyfikna, ser affärsmöjligheten och vill vara med och utveckla värmländsk industri för framtiden.

Välkommen med er ansökan.

Dela:
Tillbaka