Kundens krav på hållbar utveckling ökar – Kickstarta er omställning med IUC!

Det finns ingen fråga just nu som är mer angelägen och relevant, som dessutom involverar hela samhället, än hållbar utveckling. Det handlar om vårt klimat, vår framtid och något som dessutom skapar konkurrenskraft. Här spelar industrin en grundläggande roll.

”Tillvarata de affärsmöjligheter som en hållbar utveckling kan föra med sig.”

Över hela världen pågår en omställning mot ökad hållbarhet och med flera av de större globala företagen i spetsen. Kraven på underleverantörerna, att jobba utifrån ett välutvecklat hållbarhetsperspektiv, ökar snabbt. Det handlar bland annat om hur vi producerar, affärsmodeller, transporter, materialval och kommunikation.

Kickstart Hållbarhet är en process med fokus på konkret hållbarhet riktad till industrin. Genom praktiska exempel, relevant expertis, workshops, metod och systematik ges de deltagande företagen viktiga verktyg för att framtidssäkra och skapa konkurrenskraft för sina verksamheter.

Dela:
Tillbaka