Kostnadsfritt Almi webinar kring hållbarhet – världens affärsplan för vår framtid

De flesta känner till att FN:s globala mål finns, några vet vilka de är, färre vet hur de ska använda dem praktiskt i sitt företagande.

Syftet med de globala målen är att: “Minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.” Det kan kännas både oprecist och svävande. Samtidigt är målen det mest ambitiösa och viktigaste som tagits fram. Så därför är målen temat i det här avsnittet.

I detta avsnitt kommer du få handfasta och konkreta tips och inspiration på hur du kan använda globala målen för att utveckla din affär.

Du kommer bland annat få svar på:
  • Varför finns de globala målen?
  • Hur kan man som företag ta sig an målen?
  • Hur kan de globala målen bidra till din affär?
  • Dessutom får du tre saker du ska göra och tre saker du absolut inte ska göra om du vill börja använda hållbarhetsmålen i din affärsplan eller strategi.
Dela:
Tillbaka