Konkurrens från kollaborativa robotar

 

Verkstäderna
– Covid-19 har gjort att intresset ökat markant även i branscher som tidigare inte varit så automatiserade. Det kan handla om att göra det lättare att hålla avstånd på arbetsplatsen. Med hjälp av kollaborativa robotar kan man säkra tillverkningen, säger Ola Mellström som är Universal Robots försäljningschef i Sverige.

Han märker att användningsområdena för robotar hela tiden ökar – framförallt inom livsmedelsbranschen, att man vill använda roboten mer i sin faktiska produktion än tidigare.

”Med hjälp av kollaborativa robotar kan man säkra tillverkningen”

– Robotarmen används ofta och förtjänstfullt till palletering och liknande, men nu kommer fler och fler applikationer där den får en mycket mer central roll i värdekedjan. Vi har många spännande projekt på gång just inom detta segment, som vi hoppas kunna visa upp innan året är slut.

Han hänvisar till uppgifter från branschorganisationen Robotic Industries Association, RIA som gäller nordamerikanska företag.

Enligt RIA ökade försäljningen av robotar med 3,5 procent 2020. Jämfört med 2019 ökade robortordrarna med 69 procent till life science-sektorn, 56 procent till livsmedels- och konsumtionsindustrin och 51 procent till plast- och gummibranschen.

”Robotordrarna till fordonsindustrin ökade med 39 procent”

Ola Mellström ser också att trenden med reshoring har fått en extra knuff av pandemin och att automation spelar stor roll för möjligheterna att ta hem sin produktion.

– Många företag har insett hur sårbara de är, när de plötsligt inte längre kan räkna med att få tag på komponenter eller personal. Det har givetvis också skyndat på många företag i deras beslut att automatisera, säger Ola Mellström.

Av Anna Broberg – Verkstäderna

Dela:
Tillbaka