Kompetensutveckla era medarbetare och framtidssäkra företagets konkurrenskraft – Webinar 1

Genom att utveckla medarbetarna så förstärker ni företagets kompetens. Det kan till exempel handla om att behålla viktig kunskap kvar i företaget när en medarbetare går i pension eller också att utbilda medarbetare med det senaste inom robotprogrammering och automation.

”Det kan till exempel handla om att behålla viktig kunskap kvar i företaget”

Därför fokuserar IUC / Stål & Verkstads nya webinarserie i höst på hur ni tar er verksamhet vidare in i framtiden med hjälp av kompetensutveckling av era medarbetare. Eventet, som är online via Teams, är uppdelat på två tillfällen.

Målgrupperna för webinaret är tillverkningsindustrin, övriga industrirelaterade verksamheter och organisationer.

Webinar 1 – Varför ska du kompetensutveckla?

Lars Lingman från enheten Livslångt lärande på RISE, kommer att berätta om varför man ska kompetensutveckla anställda samt om det organisatoriska lärandet, hur man får kompetensutveckling att bli en naturlig del av vardagen på företaget.

När: 30 september kl 09:00 – 10:00
Var: Online via Teams (Länk skickas ut dagen innan)

INSTÄLLT – Webinar 2 – Hur skall du kompetensutveckla?

Erica Blom från GTC-Göteborgs tekniska College berättar om vilka olika utbildningssätt som finns idag och vilka för- och nackdelarna är med dessa. Hon kommer också förklara hur man på bästa sätt tar tillvara på den kompetensutveckling som skett inom företaget/organisationen.

När: 20 oktober kl 09:00 – 10:00
Var: Online via Teams (Länk skickas ut dagen innan)

För mer info kontakta Louise Torevik, louise.torevik@iucstalverkstad.se, 072-203 11 12

Dela:
Tillbaka