Kompetenskraft för industrin i Norra Mellansverige

I mars 2023 startar Kompetenskraft Industri NMS (Norra Mellansverige). En bred satsning på kompetensutveckling för små och mellanstora industriföretag i Norra Mellansverige.

Här finns stora möjligheter att tillgodose både långsiktiga och kortsiktiga behov av kompetensutveckling för era medarbetare inom en mängd olika områden. Projektet erbjuder också stöd och hjälp med att kartlägga och precisera var behoven finns, när en tydlig bild saknas.

Snabbfakta om projektet
Kompetenskraft Industri NMS godkändes som projekt 14 december av ESF (Europeiska socialfonden) och är ett samarbete mellan IUC-bolagen i Värmland, Dalarna och Gävleborg. Det är treårigt och startar 1 mars 2023. Målet är att kompetensutveckla 550 deltagare och validera 300 anställda inom industrin.

Blir du nyfiken och vill veta mer? Kontakta Louise Torevik 072-203 11 12 eller louise.torevik@iucstalverkstad.se

Fram till att Kompetenskraft Industri NMS drar igång …

… vill vi påminna om de pågående kompetensutvecklingsprojekt vi jobbar med för tillfället. Här finns det utrymme för fler deltagare. Det kan vara utbildningar som är specifika och skräddarsydda för er verksamhet, men även planerade kurser i januari och februari som det finna plaster kvar på.

Planerade kurser vintern 2023 :

  • SAM introduktion 27 januari
  • Marknadsföring – fyra halvdagar: 18 och 25 januari samt 1 och 8 februari
  • Arbetsmiljö för chefer: 18 och 19 januari
  • BAM: 21, 22 och 28 februari

Blir du nyfiken och vill veta mer? Kontakta Louise Torevik 072-203 11 12 eller louise.torevik@iucstalverkstad.se

Dela:
Tillbaka