Kompetensförsörjning: Hur kan du som företagare påverka elevers intresse för matematik?

Välkommen på Industrisnack i Kristinehamn 24 september.

Industriföretag i Värmland ser en genomgående trend att elever går ut skolan med för dåliga kunskaper i matematik, vilket påverkar deras prestation och förmåga att klara sina arbetsuppgifter.

PISA- som är en internationell studie om kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförståelse, visar att elever i Sverige har försämrat sina resultat i matematik och läsförståelse men inte i naturvetenskap.

I en ny rapport presenterar Svenskt Näringsliv flera förslag på vad en kommande STEM-strategi ska fokusera på , alltså en strategi för hur det svenska utbildningsväsendet ska vässas inom naturvetenskap, teknik, matematik och ingenjörskunskap.

https://www.svensktnaringsliv.se/sakomraden/utbildning/sa-kan-sveriges-nya-stem-strategi-se-ut-vi-behover-gora-saker-nu_1207313.html

I Värmland har vi flertal företag som bidrar med sin kunskap för att öka elevers intresse för matematik parallellt med skolans egna projekt.

I Kristinehamn får ni träffa Michael Olsson, VD på Aston Harald som är ett av de industriföretag i Värmland som ser att minskade kunskaper i matematik påverkar kunskaperna i tex ritnings-läsning och mät-teknik som är två viktiga kunskaper inom industrin.

Ronnie Hammarström, Saab Dynamics, hade tidigare en matte-klubb, där intresserade låg-och mellanstadieelever fick arbeta med uppgifter i utkanten av det som de normalt arbetar med, under stöd och ledning av dels ingenjörer från Saab, dels studenter från Örebro Universitet.

Lola Bolmstedt, regional processledare, IUC & Stål och Verkstad, Teknikcollege Värmland, berättar om hur man bygger på kunskap, hur man kan gå från 0 till att bygga upp ny kunskap i en befintlig verksamhet.

Vi möts i ett samtal om hur vi som företag kan påverka elever att få ökade kunskaper och ökad förståelse i matematik.

Industrisnack är kostnadsfritt  och vi bjuder alla deltagare, som önskar, på lunch. Du kryssar i vid anmälan om du önskar lunch samt om du vill ha specialkost.

Program

  • 12:00-13:30 Industrisnack med lunch och samtal där vi delar kunskaper och idéer tillsammans

När och var

När: Tisdag den 24 september 2024, 12:00-13:30
Var: Närsam, Norra Staketgatan 4, 681 30 Kristinehamn

Man kan parkera vid Brogymnasiet ( bortanför nya byggnationen )

Sista anmälningsdag är 19 september 2024.

Varmt välkommen!

Industrisnacket i januari handlade också om kompetensförsörjning. Se filmen därifrån.

För mer info

Mia Sonnelid, 070-620 60 50, mia.sonnelid@iucstalverkstad.se


INDUSTRISNACK är för dig som är nyfiken på hur du kan utveckla ditt företag. Vi tar upp relevanta och intressanta ämnen som utvecklar värmländsk industri. Temat på industrisnack är inom något av våra huvudområden, Ny teknik och Produktion, Hållbarhet, Effektivitet, Kompetensutveckling och Marknad. Syftet är att inspirera, utvecklas och hjälpa företagen vidare genom våra olika insatser.


Dela:
Tillbaka