Klimatklivet stärker konkurrenskraften – Ansök om stöd nu!

Klimatklivet är ett investeringsstöd för klimatsmarta åtgärder i företag – klimatinvesteringar som kommer att stärka ditt företags konkurrenskraft både nu och i framtiden. Ansökningstiden är begränsad fram till 27 september.

Missa inte möjligheten!

Sök stödet hos Naturvårdsverket där ansökningsperioden är 27 augusti till 27 september 2018. Det handlar om ökade hållbarhetskrav från omvärlden, ökade kostnader för fossila bränslen och inte minst om goodwill.

Du kan till exempel söka stöd för att:

  • installera laddstationer för elfordon
  • fasa ut fossil energi genom energikonvertering
  • anlägga biogasanläggningar för fordonsbränsle
  • tillvarata spillvärme eller deponigas
  • anlägga tankstationer för förnybara drivmedel

  • minska mängden avfall genom cirkulära system
  • investera i fordon som drivs med ickefossila bränslen

Under 2018 kommer totalt 1,7 miljarder kronor att delas ut i Klimatklivet! De åtgärder som har störst chans att få stöd är de som skapar störst klimatnytta – alltså de åtgärder som ger störst bestående minskningen av utsläpp per investerad krona. Om en åtgärd sprider ny teknik, introducerar nya lösningar på marknaden och har en positiv påverkan på andra miljökvalitetsmål, hälsa och sysselsättning, så är det också positivt.

30 till 70 procent av investeringskostnaden

Ett företag kan få stöd för 30 – 70 procent av sin investeringskostnad, beroende på vilken typ av åtgärd som ska genomföras.

Mer information finns på:

Naturvårdsverkets webbplats >>
Länsstyrelsen Värmlands webbplats >>

På Länsstyrelsen Värmland hjälper vi er gärna med att diskutera åtgärder och besvara frågor, tveka inte att ta kontakt.

Välkommen till Klimatklivet!

Kontakt

Kontaktperson: Kristina Rebane
Projektledare för energi- och klimat
Telefon: 010-224 72 19
kristina.rebane@lansstyrelsen.se

Dela:
Tillbaka