Rekordstort intresse för Klimatklivet bland företagen!

Klimatklivet syftar till att minska utsläppen som påverkar klimatet. Stödet möjliggör satsningar på fossilfri framtidsteknik och grön omställning. Investeringar ger förutom klimatnytta också ökad konkurrenskraft, attraktivitet och ökad försörjningstrygghet.

Klimatklivet bidrar till att accelerera takten i omställningen genom delfinansiering av de investeringar som behövs för att ställa om till klimatsmarta och fossilfria alternativ. Under 2022 har det varit ett rekordstort intresse för grön omställning både på nationell och regional nivå, vilket är glädjande och resultatgivande.

Ansökningsomgångar för Klimatklivet

Notera att nästa ansökningsperiod blir tidigast under hösten 2023. Naturvårdsverket har fortfarande många ansökningar att hantera från den senaste ansökningsperioden 2022. Datum för nästa ansökningsperiod publiceras på Klimatinvesteringsstöd | Länsstyrelsen Värmland (lansstyrelsen.se) så snart det är beslutat.

Nya beslut om stöd

Länsstyrelsen har glädjen att kunna presentera ytterligare 15 nya åtgärder som har beviljats stöd inom Klimatklivet i Värmland. Den totala beviljade stödsumman uppgår till närmare 30 miljoner kronor. Länsstyrelsen gratulerar alla som har fått stöd.

Klimatklivet levererar resultat och nya rekord 

Från start 2015 till och med årsslutet 2022 har Klimatklivet beviljat 5 102 ansökningar i Sverige. 

Under år 2022 kom det totalt in 1496 ansökningar i nationellt perspektiv vid de tre ansökningsperioder som var under året. Den sista ansökningsperioden slog rekord både i antal inkomna ansökningar och i sökt stödsumma, 10,2 miljarder kronor. Det är lika mycket medel som Klimatklivet fördelat sedan starten 2015. 

Några trender under 2022 var det stora intresset för investeringar i återvinning och cirkulära flöden, biogasproduktion och laddinfrastruktur.

I ett regionalt perspektiv slog Värmland nytt rekord med 44 ansökningar och anbud inom Klimatklivet under den sista ansökningsperioden år 2022. Det goda resultatet visar på fortsatt hög investeringsvilja i länet. 

Ta del av alla åtgärder som beviljats stöd inom Klimatklivet i Sverige sedan starten 2015 via Excelfilen i länken Resultat för Klimatklivet (naturvardsverket.se)

Excelfilen med resultat uppdateras löpande med nya beslutade åtgärder och det går att söka och se åtgärder fördelade per län, kommun och åtgärdskategori.

Minskning av växthusgasutsläpp på 2,6 miljoner ton

Tillsammans förväntas de åtgärder som hittills fått stöd av Klimatklivet bidra med en årlig nationell minskning av växthusgasutsläpp på 2,6 miljoner ton, under den tid som åtgärderna är i funktion vilket i genomsnitt är 16 år. 

Största delen av utsläppsminskningen, 70–90 procent, sker i Sverige. Många av de åtgärder som Klimatklivet stöttar skapar strukturella förändringar som finns kvar i många år framöver, bortom de 16 år som beräknas vara åtgärdernas genomsnittliga livslängd.

Fortsatt finansiering via EU-medel 

Klimatklivet är fortsatt en del av den gröna återstarten för ett klimatsmart samhälle och ingår i EU:s Facilitet för återhämtning och resiliens (The Recovery and Resilience Facility, RRF). Perspektivet är post-pandemin.

RRF är ett inslag i NextGenerationEU som bland annat ska bidra till ett mer miljövänligt EU, bättre anpassat till nuvarande och kommande utmaningar. 

För närvarande finansieras Klimatklivet till 97 % av RRF. Varje investerad krona ska ge största möjliga klimatnytta.

Vill du veta mera?

Om du behöver mera information om Klimatklivet finns det på Naturvårdsverkets webbplats här och på Länsstyrelsen Värmlands webbplats här.

Kontaktperson på Länsstyrelsen:
Kristina Rebane
Projektledare Energi och klimat, Länsstyrelsen Värmland
Tel: +46 (0)10-224 72 19
kristina.rebane@lansstyrelsen.se

Dela:
Tillbaka