Kickstart för beredskap kring cyberincidenter

IUC Stål & Verkstad och Compare bjuder in till en kickstart för beredskap kring cyberincidenter, anordnad i samarbete med Dizparc Secured. Vi kallar det kickstart för att deltagarna får omedelbar nytta genom ett exklusivt mallpaket och experthjälp direkt under tillfället.

För ett företag kan det uppstå cyberincidenter som i värsta fall kan påverka företagets tillgångar, både ekonomiskt och informationsmässigt. Därför är det viktigt med beredskap. Syftet med denna kickstart är att introducera deltagarna för de vanligaste cyberhoten just nu och hur man kan förbereda sig, samt hur man hanterar en allvarlig cyberincident om olyckan väl är framme.

Målet är att skapa en förståelse för en beredskapsplans olika beståndsdelar samt att påbörja företagets egen beredskapsplan med hjälp av mallar och stöd från en expert inom cybersäkerhet. Compare och Dizparc Secured höll en kickstart för cyberberedskap under våren som blev mycket uppskattad av de verksamheter som deltog. Därför har ytterligare ett tillfälle planerats under hösten där sju företag kommer ha möjligheten att få en kickstart för sitt beredskapsarbete kring cyberincidenter.

När & var:

Datum: 13 september 2024  
Tid: 08.30-13.30 (12.30 för de som inte deltar i lunch)
Plats: Innovation Hub, plan 3, Karlstad Innovation Park, Sommargatan 101A

Kostnad:

3 300 ex. moms per företag (minst 2 och max 3 deltagare per företag)

Anmälan:

Mejla till deltagande till ingrid.ivars@compare.se senast den 6 september 2024.


Aktiviteten arrangeras inom ramen för IUC Stål & Verkstads projekt Grön Industriväxt och Compares projekt Cross Border Cyber Capacity. Båda projekten är finansierade av Interreg Sverige – Norge.

Logo Interreg Sverige - Norge
Dela:
Tillbaka