Workshop MEET

Datum: 2017-04-27

Tid: -16:30

Plats: Åmål

Välkommen till en workshop om mötesstrategier och framtida utveckling av effektiva smarta möten!

Denna WS genomförs i samverkan mellan IUC / Stål & Verkstad, IUC Väst, Swerea och Chalmers. Den är en del i det gemensamma projektet MEET-UP

Vilka möten är strategiskt viktiga i vår verksamhet?
Hur väl fungerar de?
Hur behöver organisations- och informationsstrukturer utvecklas för att öka engagemang, informations- och kunskapsspridande i organisationen?

Detta är några frågor som vi lyfter på denna workshop som ger praktisk vägledning för att skapa effektivare smartare möten.
Workshoppen är indelad i 3 delar där vi genom ett systematiskt arbetssätt värderar olika möten som grund för att utveckla mötesstrategier som förbättrar kommunikation, problemlösnings- och innovationsförmåga samt lärande i företaget.

Det finns ett fåtal platser till denna WS, så principen ”först till kvarn” tillämpas.

För bästa resultat så bör deltagande från varje företag vara 3-4 personer som i sin vardag håller i möten och förmedlar information internt / externt.

Dela:
« Tillbaka