Viktiga materialkunskaper för industrin: Bergsskolans kurser HT 18

Datum: 2018-12-11

Tid: 08:00-16:00

Plats: Bergsskolan

Vill ni höja kompetensen på ert företag i materialteknik och metallurgi? Vår samarbetspartner Bergskolan Kompetensutveckling i Filipstad har lång erfarenhet av uppdragsutbildning på alla nivåer för industri och industrinära företag. Välj en öppen kurs eller låt Bergskolan skräddarsy en utbildning åt er. 

Här finner ni aktuella kurser under hösten 2018

Fördjupningskurs Värmebehandling (4 dagar) start 11 december
Grundkurs i Värmebehandling (2 dagar), start 27 nov. (Avslutad)
Metallografi och Mekanisk provning (2 dagar), start 13:e nov. (Avslutad)
Fördjupningskurs Metallografi (4 dagar), start 6:e nov. (Avslutad)

 


Fördjupningskurs – Värmebehandling – 11 december

Specialutbildning för tekniker och ingenjörer inom Stål- och Metallbranschen

4 dagar – start 11 december

Bergsskolan Kompetensutveckling AB inbjuder till en kurs på 4 dagar som är avsedd att ge grundläggande kunskaper inom ämnesområdet Värmebehandling av främst stål.

Kursen passar även väl för de som har tidigare kunskaper i värmebehandling som skulle behöva fräschas upp.

Ladda ner all info om kursen, boende mm här >>

 

Kontakt

Bergsskolan Kompetensutveckling AB
Box 173, 682 24 Filipstad
www.bergsskolan.se
info@bergsskolan.se

 


Grundkurs – Värmebehandling (Avslutad)

2 dagar – start v. 48 – 27 november

Kursen vänder sig i första hand till dem som arbetar med värmebehandling av främst stål, även om mycket går att översätta även till andra metaller.

Kursen är också lämpad för chefer och andra som för sitt arbete behöver kunskaper i värmebehandling. Detta är kunskaper som blir alltmer viktiga inom den högteknologiska materialtekniken. En stor det av den processtyrning, optimering och kvalitetsuppföljning som genomförs bygger på goda processkunskaper.

Ladda ner all info om kursen, boende mm här >>


Fördjupningskurs Metallurgi (Avslutad)

Specialutbildning för tekniker och ingenjörer inom Stål- och Metallbranschen

4 dagar –  start 6:e nov

Bergsskolan Kompetensutveckling AB inbjuder till en kurs på 4 dagar som är avsedd att ge grundläggande kunskaper inom ämnesområdet Metallurgi inklusive gjutning.

Kursen passar även väl för de som har tidigare kunskaper i metallurgi som skulle behöva fräschas upp.

Ladda ner all info om kursen, boende mm här >>

 


Metallografi och Mekanisk provning (Avslutad)

2 dagar – start 13:e nov. 

Kursen vänder sig i första hand till dem som arbetar med metallografi, dvs mikroskopi och provberedning, samt mekanisk provning.

Den är också lämpad för chefer och andra som för sitt arbete behöver kunskaper i den här typen av laborativt arbete. Detta är kunskaper som blir alltmer viktiga inom den högteknologiska materialtekniken. En stor det av den processtyrning, optimering och kvalitetsuppföljning som genomförs bygger på säkra analyser i laboratoriet.

Ladda ner all info om kursen, boende mm här >>

 

 


Kontakt

Bergsskolan Kompetensutveckling AB
Box 173, 682 24 Filipstad
www.bergsskolan.se
info@bergsskolan.se

Dela:
« Tillbaka