Pressträff! Nu startar SIAM – ett metallinriktat projekt

Datum: 2019-02-26

Tid: 13:00-16:00

Plats: Bergsskolan i Filipstad (Knutsbergsrummet)

Värmländsk stål- och verkstadsindustri står inför stora kompetensutmaningar. Inte minst vad det gäller specialistkunskap kring materialteknik och metallurgi. Därför startar nu BKU – Bergsskolan Kompetensutveckling AB och IUC / Stål & Verkstad projektet SIAM – Specialiserat metallinriktat innovationsstöd. 

Tack vare detta samarbete ges 25 stål-, verkstads- och gjuteriföretag i regionen möjlighet att fördjupa sin material- och processkunskap. Satsningen möjliggörs av de drygt 8 miljoner som kommer från EU, Region Värmland och sex kommuner, som syftar till att stärka regionens stål- och verkstadsföretags innovations- och konkurrenskraft.

Bergsskolan täcker in hela kedjan från metallurgi till materialteknik. Som projektledare har IUC/Stål & Verkstad engagerat teknologie doktor Sune Jansson som är knuten till Bergsskolan Kompetensutveckling AB. Sune som disputerade i processmetallurgi vid KTH 2008 har därefter varit ansvarig för teknikutvecklingen inom Arvika Gjuteri, Heavycast (numer Valmet i Karlstad), och Calderys i Åmål. Sune har bland annat fått pris för sin lösning av tillverkningen av kisel legerat segjärn för gjuteriindustrin.

”Bergsskolan täcker in hela kedjan från metallurgi till materialteknik”

En annan nyckelkompetens som tillförs projektet finns inom området materialvetenskap som täcks in av teknologie doktor Jörgen Andersson, som är ansvarig för Bergsskolan Kompetensutveckling AB. Han var tidigare chef för materialforskningen inom Uddeholm AB och har en unik erfarenhet av materialkaraktärisering och materialanalys och anlitas som sakkunnig av bland annat stålindustrins branschorganisation Jernkontoret.

Ett syfte med projektet är att företagen ska kunna definiera s.k. processfönster för att bland annat kunna automatisera och digitalisera sina produktionsprocesser. En annan nytta med projektet är det nätverkssamarbete som företagen erbjuds, där man kan dela på allt ifrån processerfarenheter till försöksutrustning.

 

KONTAKT OCH UPPLYSNING

Sune Jansson – sune.jansson@bergsskolan.se – 073-021 53 32
Jörgen Andersson – jorgen.andersson@bergsskolan.se – 073-027 74 70

 

 


FINANSIÄRER

Dela:
« Tillbaka