Lönsamma möjligheter och hållbara fördelar med TSW ”Additiv tillverkning metall”

Datum: 2020-10-21

Tid: 08:25-12:00

Plats: Webb - Zoom

Industrin har traditionellt haft tre huvudsakliga tillverkningsmetoder att välja mellan: gjutning, svetsning och skärande bearbetning. De senaste 30 åren har teknik för ytterligare en tillverkningsmetod utvecklats; 3D-printning eller additiv tillverkning (AM).

Vår teknikworkshop ”Additiv tillverkning metall” visar på vilka möjligheter och fördelar den nya tekniken kan skapa i er verksamhet. Den ger en inblick och insikter i vilka typer av detaljer som är lämpliga för tillverkningsmetoden så att man kan skapa nya affärsmodeller med ökad konkurrenskraft.

Varför jag?

Behöver ni få en introduktion kring området additiv tillverkning? Är ni intresserade av att förstå mer kring hur den används, vilka begränsningar och möjligheter det inbegriper? Vill ni inspireras av hur andra använder tekniken som är speciellt utpekad inom Industri 4.0? Då är Teknik workshoppen  ”Additiv tillverkning metall” given.

Vad är additiv tillverkning?

Det är en tillverkningsmetod som numer i Sverige oftast benämns som AM, som i förkortningen till Additive Manufacturing. Tekniken har fått ett allt större industriellt intresse det senaste årtiondet och den kan genom sina speciella egenskaper konkurrera med traditionella metoder inom industrin men också i en mängd olika branscher såsom flyg, rymd, energi och medicin.

Vad får jag med mig?

Du kommer att få en aktuell nulägespresentation kring området generellt och vi kommer att ha ett speciellt fokus mot AM i metall. Du kommer att få en inblick i hur andra företag har valt att nyttja tekniken och du kommer aktivt att diskutera hur tekniken skulle kunna nyttjas i ditt företag i diskussion med representanter från andra företag. Vi avslutar workshopen med en framtidsspaning.

 

AGENDA

08.25 Välkomna att logga in
08.30 Introduktion av workshop.
Presentation av deltagare och
några Menti-frågor
08.50 Additiv tillverkning med industriella exempel och bensträckare
10.15 PAUS
10.30 Gruppdiskussioner
11.00 Uppföljning och redovisning
11.20 Framtidsspaning
11.50 Summering och reflektioner
12.00 Avslutning

PRAKTISK INFO

Samtliga Teknikworkshoppar genomförs digitalt

När: Onsdag 21 oktober kl. 8:25 – 12:00
Var: Anslut till workshoppen via Zoom-länk, skickas efter anmälan
Kostnad: Workshoppen är kostnadsfri men kräver anmälan.
Anmälan: Senast 15 oktober. Anmäl dig här >>
Mer info: Glen Johansson, 070-203 13 71, glen.johansson@staging.iucstalverkstad.se

 

Dela:
« Tillbaka