Produktionslyftets startprogram kring cirkulär ekonomi

Datum: 2018-01-18

Tid: 08:00-16:00

Plats: Meddelas senare

Cirkulär ekonomi kan hjälpa företag att öka sin konkurrenskraft såväl som sin lönsamhet, men också bidra till en hållbar framtid. Det finns många möjligheter, men det gäller att upprätta en strategi och att genomföra den. Att löpande förnya kräver att du och dina kollegor förmår samla styrkorna kring det som är viktigt, att ni investerar tid och kraft och att ni uthålligt kan driva en gemensam linje.

Vad är det då som är viktigt? Hur kan ni stärka er förmåga att manövrera i den snabba utvecklingen? Ord som cirkulär ekonomi, hållbarhet, nya affärsmodeller, delningsekonomi, återvinning, återtillverkning – vad betyder de för oss? Hur ska vi prioritera bland alla måsten och möjligheter? Hur ska vi kunna motivera alla i organisationen att arbeta åt samma håll och hur blir människor engagerade att göra inte bara det de ska för stunden, utan även det lilla extra så att vi hela tiden blir bättre?

I startprogrammet arbetar ni utifrån tema cirkulär ekonomi för att tillsammans med ett antal andra företag svara på dessa frågor under ledning av erfarna förändringsledare och experter inom området.

Nyfiken? Klicka på klotet! Här hittar du mer info och hela programmet.

Praktiskt och formalia:
Mattias Säfström, mattias.safstrom@staging.iucstalverkstad.se, 072-227 44 82

Innehåll:
Anna-Rúna Kristinsdóttir, anna.runa.kristinsdottir@swerea.se, 070-780 60 57
Dan Carlsson · dan.carlsson@swerea.se, 070-780 61 82

 

 

 

Dela:
« Tillbaka