Skapa ökad konkurrenskraft genom smart automation

Datum: 2019-09-25

Tid: 12:45-17:00

Plats: Arvika Näringslivscentrum

För att förbli konkurrenskraftiga måste industrin tillämpa smart automation på alla nivåer. Ökad efterfrågan på kundanpassade produkter i korta serier eller enstyck kräver flexibilitet genom hela material- och logistikkedjan – ett helhetsgrepp för hela produktionsprocessen.

Industriell automation har nått en teknisk och kostnadsmässig nivå där även mindre företag kan dra nytta av den.

Forskningsprojektet AKTA (Automation of Kitting, Transport and Assembly, Chalmers) inom Produktion2030, har funnit lösningar och strategier för dynamiska produktionssystem – ökad flexibilitet, resurseffektivitet och kvalitet, minskade ledtider och ökad kvalitet. Från lager till slutmontering och leverans.

• Dynamiska produktionssystem, lätta att ändra beroende på volym och varianter av produkter genom olika grad av automatisering; lager, kitplockning, transport, slutmontering.
• Digitaliserad information i produktions- och materialkedjan för effektivare processer.
• Fysisk automation med hjälp av modern teknik; mobila lättviktsrobotar och kollaborativa robotar.

Nu vill vi hälsa dig välkommen till vår Workshop som leds av Robin Hansson och Lars Medbo, Chalmers Göteborg. Under en eftermiddag ger vi dig och ditt företag tips och inspiration kring hur du kan förbättra flöden och logistik.

OBS! För att få ut det mesta av dagen är det viktigt att du tar med minst en kollega / medarbetare!


NÄR OCH VAR?

Datum och tid: Onsdag 25 september, 12:45 – 17:00
Plats: Arvika Näringslivscentrum
Anmälan: kjellarne.edvinsson@live.se, tel 070-974 09 11

PROGRAM

• Kort introduktion av AKTA-projektet
• Kort presentationsrunda per företag
• Resultat från AKTA-projektet
• Diskussion i grupp (per företag).
Hur kan resultaten användas i det egna företaget
• Presentation av resultatet av diskussionerna samt diskussion i hela gruppen.
• Företagen presenterar sina nästa steg
• Olika stödformer för att gå vidare i det egna företaget:
Robotlyftet, Förutsättningsstudie och Automationscheck, Indigo digitaliseringsprojekt, Digital strategi, Coachning AKTA.

 

 

Dela:
« Tillbaka