Produktionslyftets startprogram kring tjänstefiering

Datum: 2017-12-07

Tid: -

Plats: Värmland

Tema tjänstelogik och tjänstefiering

Industriell tjänstelogik och tjänstefiering handlar om att fokusera på den nytta och det värde din produkt eller tjänst gör för din kund. Det kan innebära stora möjligheter till förnyelse och identifiering av nya affärsmöjligheter för ditt företag. Avgörande för framgång är att ni investerar tid och kraft – och att ni uthålligt kan driva en linje!

I startprogrammet arbetar ni utifrån temat tjänstelogik och tjänstefiering tillsammans med ett antal andra företag och Produktionslyftet bidrar med erfarna förändringsledare och experter.

Ni kommer att få:
+ Ispiration till att förnya era erbjudanden
+ Insikter om er affärspotential
+ En modell att utgå ifrån då ni bygger er egen process för att arbeta enligt tjänstelogik
+ Prova på verktyg
+ Stöd i att bygga er process och komma vidare med er fortsatta utveckling.
+ Resultatet efter genomfört program kommer vara att ni har formulerat en första version av   ert eget arbetssätt för att skapa nya erbjudanden utifrån tjänstelogik och tjänstefiering.

Vi tror att minst två personer från varje företag bör delta och att de representerar företagets ledning. Målsättningen är att ni ska känna en beslutsamhet i hur ni vill driva er utveckling framöver och att ni verkligen vill leda denna.

Upplägget består av fem halvdags nätverksträffar. Förutom de fem träffarna kommer respektive företag få coachning vid två tillfällen av en erfaren coach, när ni bäst behöver den för att nå slutmålet.

 

TRÄFF 1/  2017-12-07 – Introduktion till tjänstelogik och tjänstefiering
En introduktion till tjänstelogik och tjänstefiering med målet att ge insikt i vad det
är och möjligheterna det innebär. Ett arbetssätt för att förstå hur kunden skapar värde
och hur vi idag bidrar till det introduceras. Vi kommer också att gå igenom vad som
krävs för förnyelse i grunden och presentera metoder för detta. Vidare ges utrymme
för diskussioner i gruppen för att värdera det vi hör.

TRÄFF 2/ 2018-01-17 – Tänka nytt
Fokus vid denna träff är att tänka nytt. Vi kommer arbeta med att förstå tjänstelogik
samt förstå vilka emotionella värden som erbjudandet skapar hos kundens kund.

TRÄFF 3/ 2018-02-14 – Paketera/sälja
Utgående från de värden som ska skapas hos kund arbetar vi med två delar:
Paketera – förstå hur ett nytt erbjudande med tjänstelogik kan skapas
Sälja – förstå vad som behövs för att kunna sälja det nya erbjudandet.
Ett frivilligt värdföretag i gruppen används som exempel och företagen förväntas
sedan fördjupa analysen ”hemma”.

TRÄFF 4/ 2018-03-14 – Skapa kontinuitet
I träffen fokuserar vi på att skapa kontinuitet, det vill säga att säkra en fortsättning
mot en uthållig förmåga att skapa nya erbjudanden. Med hjälp av era nya kunskaper
och de arbetssätt och verktyg vi gått igenom kommer ni att utarbeta en motiverad
målsättning för ert företag och identifiera de första stegen på er fortsatta resa.

TRÄFF 5/ 2018-04-18 – Presentation och uppföljning
Vid sista träffen kommer ni alla att presentera er målsättning och de första stegen på
er fortsatta resa för övriga och få en återkoppling. Det blir också en uppföljning med
erfarenhetsutbyte i nätverket kring det första ”varvet” enligt den använda modellen
för tjänstelogik och tjänstefiering.

 

Kostnad
12 000 kronor per företag.
Målgrupp: Små och medelstora industriföretag (typiskt 10-50 anställda, upp till 250 anställda).

Deltagare
2-4 personer per företag, 4-8 företag (bör representera högsta ledning, ansvarig för utveckling och innovation samt ett arbetstagarperspektiv).

Omfattning
Fem halvdagar i nätverksträffar samt coachning två tillfällen per företag (varav det ena kan vara distanscoachning). Efter avslutat startprogram finns dessutom möjligheten att arbeta vidare i nätverksform i IUC Stål & Verkstads regi.

När?
Start den 7 december 2017, avslut den 18 april 2018.

Var?
Värmland; exakt plats bestäms i samverkan med deltagande företag.

Anmälan 
Gör intresseanmälan på hemsidan eller till kjellarne.edvinsson@live.se – den är inte bindande.

Mer på webben
På Produktionslyftets hemsida www.produktionslyftet.se finns mer information om andra startprogram och på www.swerea.se hittar du mer information om tjänstelogik och tjänstefiering.

För mer info
Kjell-Arne Edvinsson · Tel 070-974 09 11 · kjellarne.edvinsson@live.se

Kontakt om kursinnehåll
Barbro Lagerholm · barbro.lagerholm@swerea.se · 070-780 61 79
Roger Lundin · roger.lundin@swerea.se · 070-780 60 22

 

Dela:
« Tillbaka