Medlemslunch & seminarie Lean industriell strategi

Datum: 2017-03-28

Tid: 12:00-14:30

Plats: Karlstad Innovation Park, Sommargatan 101 A, Karlstad - konfernslokal Arenan

Företagens affärsmodell blir allt viktigare för att bibehålla konkurrenskraften.

Produktionsresurser, kvalitet, korta ledtider och flexibel kundorderstyrd tillverkning blir alltmer en hygienfaktor.

 

Under seminariets gång berättar vi vad en affärsmodell består av och hur den kan byggas upp.                              

I vilka processer skapas kundvärde, är det i själva tillverkningsprocessen eller behöver vi tänka nytt? Kan vi bjuda på tillverkningen och ändå vara lönsamma?

 

Produktion utan takt och linje                                                                                                                                                                            

Vad gör de framgångsrika företagen?

Vilka krav ställs på såväl produktägande företag som legotillverkande?

Hur förändras strukturen i industrin?

 

Utmaningen i värmländsk industri

Vilka erfarenheter och signaler har IUC / Stål & Verkstad funnit?

Vilka utmaningar har de värmländska företagen ? Vilka styrkor respektive svagheter finns generellt?

Goda exempel på värmländska företag som tagit rejäla kliv framåt

 

Trender

Vilka trender i samhället, både globalt och lokalt påverkar värmländsk industri? Vad ser vi idag, hur ser omvärlden ut och vilken trolig utveckling kommer framöver?

 

Seminariet hålls av Kjell-Arne Edvinson, styrelseordförande i IUC / Stål & Verkstad och konsult med mångårig erfarenhet av affärsutveckling samt Johan Skogström konsult IUC / Stål & Verkstad med mångårig erfarenhet av affärsutveckling och Marknad/ Försäljning.

Dela:
« Tillbaka