Hållbart företagande i Säffle

Datum: 2020-09-10

Tid: 15:00-17:00

Plats: BVT Sweden Säffle

Vill du få bättre kännedom om din resursförbrukning, öka värdet på ditt företag och stärka din konkurrenskraft? Delta på ”Hållbart företagande” tillsammans med IUC Stål & Verkstad och Paper Province i höst. Projekt Miljödriven tillväxt i Värmland bjuder in företagare till tre gemensamma träffar samt personlig vägledning, under seminarieseriens gång, med erfarna miljökonsulter.

TRÄFF 1 • VARFÖR HÅLLBARHETSFRÅGOR? • Du lär dig om hur du kan framtidssäkra ditt företag. • Bli en attraktivare arbetsgivare, stärka dina kundrelationer och din konkurrenskraft. • Bli bättre på att kommunicera det du faktiskt gör för att vara ett mer hållbart företag.

TRÄFF 2 • HUR JOBBAR JAG HÅLLBART? • Du ges praktiska tips om var du kan plocka lågt hängande frukter. • Vi förbereder dig för att göra en genomlysning av företagets resurser och hur de kan nyttjas smartare. • Vi pratar om det stöd du kan få från det offentliga för att genomföra omställningar.

TRÄFF 3HUR BLIR MITT FÖRETAG MER KONKURRENSKRAFTIGT OCH UTVECKLINGSBENÄGET? • Det mångkulturella, agila och innovativa företaget – vikten av att arbeta med jämställdhet och mångfald för att vara ett konkurrenskraftigt företag.

Seminarieserien är kostnadsfri. (Dock utgår en avgift om du anmäler dig och uteblir.) Delta i den sista av tre träffar.

ANMÄLAN: maria.lindeberg@regionvarmland.se eller 073-071 01 97

Träff 3 • 10 september kl. 15.00 • BVT Sweden, Säffle

Dela:
« Tillbaka