”Hållbart företagande” i Säffle – Träff 2

Datum: 2020-01-28

Tid: 15:00-

Plats: UMV Coating - Säffle

Vill du få bättre kännedom om din resursförbrukning, öka värdet på ditt företag och stärka din konkurrenskraft? Delta på Hållbart företagande i Säffle – Träff 2, tisdag 28 januari tillsammans med IUC Stål & Verkstad och Paper Province.

Projektet Miljödriven tillväxt i Värmland bjuder in företagare till tre gemensamma träffar där ni dessutom får personlig vägledning under seminarieseriens gång, med erfarna miljökonsulter.

 TRÄFF 2 • 28 januari kl. 15.00 • UMV – Inventing for Coating & Sizing- Säffle 

TRÄFF 1 • VARFÖR HÅLLBARHETSFRÅGOR?

• Du lär dig om hur du kan framtidssäkra ditt företag.
• Bli en attraktivare arbetsgivare, stärka dina kundrelationer och din konkurrenskraft.
• Bli bättre på att kommunicera det du faktiskt gör för att vara ett mer hållbart företag.

TRÄFF 2 HUR JOBBAR JAG HÅLLBART?

• Du ges praktiska tips om var du kan plocka lågt hängande frukter.
• Vi förbereder dig för att göra en genomlysning av företagets resurser och hur de kan nyttjas smartare.
• Vi pratar om det stöd du kan få från det offentliga för att genomföra omställningar.

TRÄFF 3 HUR BLIR MITT FÖRETAG MER KONKURRENSKRAFTIGT
OCH UTVECKLINGSBENÄGET?

• Det mångkulturella, agila och innovativa företaget – vikten av att arbeta med jämställdhet och mångfald för att vara ett konkurrenskraftigt företag.


Seminarieserien är kostnadsfri. (Dock utgår en avgift om du anmäler dig och uteblir.)

Delta i den andra av tre träffar, träff tre kommer att ske i mars 2020.

Anmälan maria.lindeberg@regionvarmland.se eller 073-071 01 97

 

      

 

Dela:
« Tillbaka