Hållbart företagande – Karlstad – INSTÄLLT!

Datum: 2020-11-17

Tid: 15:00-17:00

Plats: Samhällsbyggnadshuset - Kommunhuset

Samtliga Seminarieträffar ställs in på grund av corona.

Nu kör vi seminarieserien ”Hållbart företagande” i Karlstad. Vill du få bättre kännedom om din resursförbrukning, öka värdet på ditt företag och stärka din konkurrenskraft? Delta på ”Hållbart företagande” tillsammans med IUC Stål & Verkstad och Paper Province i höst.

Projekt ”Miljödriven tillväxt i Värmland” bjuder in företagare till tre gemensamma träffar samt personlig vägledning, under seminarieseriens gång, med erfarna miljökonsulter.

TRÄFF 1 • VARFÖR HÅLLBARHETSFRÅGOR? • Du lär dig om hur du kan framtidssäkra ditt företag. • Bli en attraktivare arbetsgivare, stärka dina kundrelationer och din konkurrenskraft. • Bli bättre på att kommunicera det du faktiskt gör för att vara ett mer hållbart företag.

TRÄFF 2 • HUR JOBBAR JAG HÅLLBART? • Du ges praktiska tips om var du kan plocka lågt hängande frukter. • Vi förbereder dig för att göra en genomlysning av företagets resurser och hur de kan nyttjas smartare. • Vi pratar om det stöd du kan få från det offentliga för att genomföra omställningar.

TRÄFF 3 • HUR BLIR MITT FÖRETAG MER KONKURRENSKRAFTIGT OCH UTVECKLINGSBENÄGET? • Det mångkulturella, agila och innovativa företaget –vikten av att arbeta med jämställdhet och mångfald för att vara ett konkurrenskraftigt företag.

Seminarieserien är kostnadsfri. (Dock utgår en avgift om du anmäler dig och uteblir.)

Delta i den första av tre träffar. ANMÄLAN: maria.lindeberg@regionvarmland.se eller 073-071 01 97

Dela:
« Tillbaka