HISS – lyfter värmländsk industri!

Nu startar vi HISS – Hållbarhet, Innovation och Styrka i Samverkan. En insats som ökar värmländsk industri- och industrinära företags innovationsförmåga och hållbarhet.

Med personliga besök och utgångspunkt i vår väletablerade företagsanalys anpassar vi insatserna utifrån företagens behov och strategiska utmaningar, inom områdena: Effektivitet, Hållbarhet, Marknad, Kompetens, Ny teknik och produktion.

Exempel på vad vi kan stötta värmländsk industri- och industrinära företag med:

• Tydligare processer och rutiner • Koppla ihop hållbarhet med affärsnytta • Ökat utnyttjande av befintligt affärssystem • Processmognadsanalyser • Resurseffektivitet • Social marknadsföring • Kompetenskartläggningar • Affärsutveckling • Diverse anpassade utbildningar • Stärkt varumärke • Effektivare säljprocesser • Ökad innovationsförmåga • Satsa rätt inom automation och robotisering • Ledarskapsutveckling • Med mera, med mera…. Fråga oss!

Snabbfakta om projektet

HISS, Hållbarhet, Innovation och Styrka i Samverkan är en treårig insats och startar 1 januari 2023. Målet är att genomföra 200 företagsanalyser, insatser med 80 företag, 25 processmognadsanalyser och 10 goda exempel på företag och akademi i samverkan.

Vill du lyfta ditt företag?

Kontakta projektledare johan.skogstrom@iucstalverkstad.se eller på 070-601 08 96

Dela:
Tillbaka