Jämställt: ”Nu tar vi på oss ledartröjan och hoppas fler hakar på”

Nu är personalen i de värmländska klustren Paper Province, Compare och IUC Stål & Verkstad diplomerade i jämställdhet. Tillsammans med deltagare från Region Värmland har de utbildats inom jämställdhet, inkludering, normmedvetenhet, jargonger, härskartekniker och sexuella trakasserier.

I takt med att konkurrensen om viss kompetens växer på arbetsmarknaden ökar också vikten av arbetsgivarens attraktionskraft. Kraven på arbetsgivare handlar inte bara om löner, antal semesterdagar eller möjlighet till distansarbete. Fler ställer också krav på jämställdhet. Det vill säga vilka jargonger och normer som sitter i väggarna, hur medarbetare bemöter varandra och arbetsklimatet i stort.

”Tanken är nämligen att de ska föra lärdomarna vidare till sina medarbetare,”

För att aktivt följa med i samhällsutvecklingen har nu personalen på Paper Province, Compare och IUC Stål & Verkstad och representanter från Region Värmland gått utbildningen Jämställt.

— Detta är en kraftsamling av stora mått och en tydlig signal att våra värmländska kluster förstår vad det handlar om. Vårt mål som kluster är att skapa attraktionskraft för vår region och våra branscher och nu tar vi på oss ledartröjan och hoppas att fler ska haka på, säger Elin Appel, projektledare på Paper Province.

Utbildning för ledare

Utbildningen av personalen är en satsning inom ramarna för projektet Attraktionskraft Värmland som nu också har inlett utbildningen av ledare från klustrens medlemsföretag.

”Att arbeta med jämställdhet har bevisats öka lönsamheten”

— Våra medlemsföretag har precis påbörjat ledarutbildningar med fokus på affärsnytta och höstens kurser blev fullbokade i ett nafs. Det känns bra att intresset varit så stort och att vi faktiskt kommer nå fler än bara de som går utbildningen. Tanken är nämligen att de ska föra lärdomarna vidare till sina medarbetare, säger Elin Appel.

Och redan efter årsskiftet kommer fler ledare få möjlighet att gå utbildningen som hålls av Jämställt.

Jämställdhet i form av affärsnytta

Att arbeta med jämställdhet har bevisats öka lönsamheten. En av anledningarna är innovationskraften som skapas när medarbetare med olika perspektiv samarbetar samt att personer med spetskompetens är lättare att attrahera.

Undersökningar visar även att en mer jämställd arbetsplats har färre sjukskrivningar och bättre trivsel. Dessutom rustar man företaget inför framtiden då jämställdhetsfrågor kommer vara en hygienfaktor.

/Malin Hildén, Paper Province

Attraktionskraft Värmland

Attraktionskraft Värmland är en gemensam satsning där Region Värmland tillsammans med klusterorganisationerna Paper Province, Compare och IUC Stål&Verkstad, kommuner och näringsliv arbetar för att säkra den framtida kompetensförsörjningen. Läs mer här.

Dela:
Tillbaka