Vägen till framgångsrik automation

Det finns många fördelar och stora vinster att göra med automatiserade processer. Det kan handla om bättre arbetsmiljö, ökad produktivitet, högre konverteringsgrad och tidsbesparingar. Automation kan också ge möjlighet till ökad flexibilitet vilket gör det möjligt att ta fler typer av affärer. Nu erbjuds en rad seminarier där vi utforskar hur automatisering kan vara till nytta för just din verksamhet.

”Automation kan också ge möjlighet till ökad flexibilitet vilket gör det möjligt att ta fler typer av affärer”

Under våren och sommaren 2021 erbjuder IUC Sverige genom projektet Robotlyftet möjligheten att l ära sig mer om vägen till framgångsrik automation. Syftet är att ge små och medelstora industriföretag över hela landet möjligheten att träffas, få veta mer och bolla idéer, tankar och frågeställningar om automation tillsammans med coacher och experter.

Två frågor står i fokus under träffarna

Varför automatisera – vilka är drivkrafterna för automatiserade processer?
Vad krävs för en lyckad automationssatsning? – hur gör vi det på bästa sätt?

Seminarierna kommer att ge möjligheter till dialog och diskussion med coacher, experter och andra företag som också är intresserade av drivkrafterna för automatiserade processer.

Läs vidare om IUC:s seminarier till framgångsrik Automation >>

 

Dela:
Tillbaka