Samarbete med Genusakademi på KAU

Genusakademin riktar sig till små och medelstora företag som vill vara föregångare i arbetet med normkritisk innovation i Värmland. Utgångspunkten i projektet är att arbeta utifrån företagens behov och deras egna utmaningar och möjligheter vad gäller normer.

”Svensk stål & verkstadsindustri står inför stora rekryteringsbehov för att vara konkurrenskraftig även i framtiden.

För att fylla dessa behov behöver företagen utmana rådande normer och värderingar kring personalsammansättning .

Det är en överlevnadsfråga! Vi går in i samarbetet med Genusakademi för SMF för att vi internt och externt ska bli bättre rustade att möta dessa normer och värderingar samt stötta värmländska stål & verkstadsföretag i arbetet med kompetensförsörjning.”
Mattias Säfström, VD, IUC / Stål & Verkstad

Fyra företag ingår för tillfället i projektet. Förutom IUC / Stål & Verkstad också Löfbergs, Sticky beat och Industrisupport. Fler är på väg in.

Läs mer om Genusakademi och projektet på deras web här >>

Dela:
Tillbaka