IUC / Stål & Verkstad!

En enhetlig och kraftfull organisation för att stödja och utveckla värmländsk industri!

IUC Wermland AB samt Stål & Verkstad Ideell förening har under många år arbetat med utvecklingsfrågor som rör den värmländska industrin. Organisationerna har arbetat parallellt med varandra och genomfört ett fåtal gemensamma projekt och aktiviteter.

Under en tid har diskussioner förts om hur de båda organisationerna gemensamt ska kunna bidra till de värmländska industriföretagens tillväxt och utveckling. Dessa diskussioner utmynnade i att styrelserna i de båda organisationerna beslutade om att slå samman verksamheterna.
IUC Wermland och Stål & Verkstad kan nu med glädje meddela att sammanslagningen är genomförd och vi kommer framöver agera som en enad organisation under en styrelse och under namnet IUC/Stål & Verkstad.

Syftet med sammanslagningen är att skapa en enhetlig och kraftfull organisation för att stödja och utveckla värmländsk industri, länets viktigaste och största näring. De båda organisationernas verksamhet kompletterar varandra och tydligheten gentemot målgruppen dvs. industriföretagen blir avsevärt bättre; en part att vända sig till och en part där utvecklingsresurser samlas.

Dela:
Tillbaka