IUC / Stål & Verkstad hjälpte Wetterskogs att ställa om när coronakrisen slog till

Wetterskogs är företaget som hastigt ändrade kurs och ställde om när Coronakrisen slog till med full kraft. De pausade den reguljära produktionen och anpassade sin tillverkning till nya och för tillfället akuta skyddsprodukter till sjukvården.

Som medlem i IUC/Stål & Verkstad fick Wetterskogs nu stöd och vägledning för att komma vidare i sina tankar om att starta upp tillverkningen.

– Vi har den senaste tiden jobbat med att kartlägga och uppskatta krisläget och behoven hos de värmländska små och medelstora industriföretagen, berättar Yvonne Nylén Hermansson, processledare på IUC / Stål & verkstad.

”Processen med Wetterskogs är ett gott exempel på sådant stöd som vi kan erbjuda våra medlemmar inom värmländsk tillverkande industri”

I direktkontakten med medlemsföretagen inom IUC / Stål & Verkstads nätverk och med hjälp av analysverktyg, får processledarna inom organisationen en bild av läget för att de sedan ska kunna stötta och coacha på effektivast sätt.

-Processen med Wetterskogs är ett gott exempel på sådant stöd som vi kan erbjuda våra medlemmar inom värmländsk tillverkande industri, berättar Yvonne vidare.

-Det började med att min kollega Jeanette Hartman kontaktade Björn Segerdahl, VD på Wetterskogs AB, som berättade att hans medarbetare Claes Hugne tidigt hade fått idén att starta upp produktion av skyddsutrustning.

För att kunna sätta igång behövde de emellertid kontakter inom sjukvården. Detta för att få tillgång till godkänd skyddsutrustning, att utgå ifrån när de skulle börja rita upp i datorn. En av produkterna i detta fall var ett skyddsförkläde i plast.

”de såg stora möjligheter till att få snabb och lokalt förankrad leverans av skyddsutrustning i det hårt ansträngda läge som nu uppstått i sjukvården.”

-Jag började nysta i mitt nätverk inom sjukvården vilket till slut ledde fram till rätt kontakter inom Region Värmland, förklarar Yvonne vidare.

-Vi fick ett mycket positivt bemötande och en bra dialog där ansvariga omedelbart såg potentialen och möjligheterna till att få snabb och lokalt förankrad leverans av skyddsutrustning i det hårt ansträngda läge som nu uppstått.

Björn Segerdahl tog nu fram en prototyp av förklädet som Regionen godkände efter besök hos Wetterskogs ute på Örsholmen.

Över en natt var produktionen i full gång. Det innebar också att mer personal behövde rekryteras illa kvickt. För tillfället jobbas det skift, dag, natt och helg, berättar Björn Segerdahl.

-Vi har fått så mycket ordrar att vi inte har möjlighet att leverera i den takt som önskas. En del jobb har fått läggas ut på ett annat värmländskt företag. I dagsläget är det Region Norrbotten, Region Värmland och Södersjukhuset som får de största leveranserna.

-Vi måste prioritera där behovet är störst, förklarar Björn till sist.

Dela:
Tillbaka