IUC / Stål & Verkstad genomför förstudie ”Smart Industri”

Under första kvartalet 2017 kommer IUC / Stål & Verkstad att genomföra en förstudie utifrån regeringens satsning ”Smart Industri”, vi ska främst kartlägga förutsättningar för digitalisering och kompetensbehov i värmländsk industri. Först kommer ett arbete med att gå igenom tidigare undersökningar och kartläggningar att genomföras, efter det kommer 60-75 företagsbesök med intervjuer genomföras. Förstudien genomförs i samverkan med bland annat region Värmland,

Dela:
Tillbaka