IUC omvärldsbevakning – Flexibel produktionslina, självförsörjning och drönarleveranser

Välkommen till IUCs omvärldsbevakning. Vad händer i omvärlden som kan ha betydelse för dig och ditt företag? Vi plockar ut trender och ger dig exempel inom varje trend. Hör av dig med synpunkter kring vilka områden för industriella framtidsspaningar som du vill läsa mer om.

Trend 1: Flexiblare produktionslinor: Inom industrin behövs flexibla produktionslinor för att snabbt kunna möta efterfrågan där den stiger och kunna trappa ned där efterfrågan sjunker. ”Horisontell innovation” effektiviserar teknikutvecklingen. Läs vidare >>

Trend 2: Självförsörjning inför framtida kriser: Västvärlden börjar fundera på om det var så vettigt att förlita sig på Kina och andra länder för sin industriproduktion. Nu är trenden reshoring, både av ekonomiska skäl och för att säkra förnödenheter som mediciner, mat och elektronik. Läs vidare >>

Trend 3: Drönarleveranser tar fart: Drönarlogistik blir troligen en allt viktigare faktor i framtidens industri, och för leveranser av till exempel sjukvårdsmaterial till svårtillgängliga platser i glesbebyggda länder. Rwanda ligger i frontlinjen för test och utveckling. Läs vidare >>

Dela:
Tillbaka