IUC Stål & Verkstads kompetenssatsning som gjort skillnad för 150 medarbetare inom industrin

I augusti 2020 startade IUC Stål & Verkstad ett *ESF (Europeiska Socialfonden) projekt för att skapa möjligheter för relevant kompetensutveckling för små och mellanstora industriföretag i Värmland. Målet – att utbilda totalt 175 medarbetare, från olika industrirelatera de verksamheter, inom olika aktuella områden.

I nuläget är det 150 deltagare i projektet där de vanligaste insatserna handlar om utbildningar som är relaterade till robotprogrammering, Monitor, CAD, Excel och ritningsläsning. Detta är några exempel på utbildningar vi har möjlighet att stötta er med.

”Nu har vi fått utökade medel och vårt mål är nu att utbilda totalt 275 medarbetare inom industrin”

Nu har vi fått utökade medel och vårt mål är nu att utbilda totalt 275 medarbetare inom industrin. Är ni mindre än 249 anställda så har ni nu en fortsatt möjlighet att ta del av utbildningsinsatserna.

Blir du nyfiken, kontakta Louise Torevik på 072-203 11 12 eller louise.torevik@iucstalverkstad.se


ESF – Europeiska socialfonden är en av de två fonder som Svenska ESF-rådet förvaltar. Från fonden kan du söka pengar till projekt som bidrar till att fler får arbete.

Dela:
Tillbaka