ISO-Panel får stöd och vägledning i sin marknads- och exportsatsning

ISO-Panel AB  i Kristinehamn deltar i IUC/Stål&Verkstads innovationsprojekt där de får stöd och vägledning i sin marknadsutveckling och exportsatsning. 

ISO-Panel AB är ett familjeägt företag i andra generationen. Tillverkningen är sandwichpaneler med polyuretankärna med inriktning på fyllningar och bröstningar till fönsterdörrar.

Mikael Andersson VD på ISO-Panel AB

Mikael Andersson som är VD på ISO-Panel säger att flera av deras kunder är bland de största producenterna av fönster och fönsterdörrar på den svenska marknaden. 

”Hållbar utveckling är en viktigt del i vår affärsmodell och något vi kommer att utveckla”

-Hållbar utveckling är en viktigt del i vår affärsmodell och något vi kommer att utveckla, berättar Mikael vidare.

– Bland annat erbjuder vi en produkt med väldigt goda isolerande egenskaper som bidrar till att skapa fönsterdörrar som uppfyller dagens högt ställda energikrav. Produkten har också mycket lång livslängd vilket förstås också är bra ur ett brett hållbarhetsperspektiv.

Yvonne Nylén Hermansson, processledare på IUC / Stål & Verkstad, berättar att utmaningen i vårt arbete ligger i att stötta och vägleda Iso-Panel AB i processen med deras marknadsutveckling samt att stärka varumärket.

Omed Ahmed, anställd sedan 2004, fyller paneler med polyuretanskum.

-Vi har genomfört affärsluncher och företagsbesök hos andra medlemsföretag i IUC / Stål & Verkstad för att se på möjligheterna till samarbete.  

-Sen har vi har tittat på hur vi kan nå exportmarknaden och har haft möten med Region Värmland och Business Sweden för att undersöka bland annat den norska marknaden. 

Deltagandet i IUC / Stål & Verkstads två nätverk Unga ledare och Produktionsledarnätverket har skapat möjligheter att knyta nya affärsförbindelser”

-Vi har också tipsat om regionala leverantörer, istället för att gå utanför länet, förklarar Yvonne.

Mikael Andersson berättar vidare att deltagandet i IUC / Stål & Verkstads två nätverk Unga ledare och Produktionsledarnätverket har skapat möjligheter att knyta nya affärsförbindelser inom den värmländska industrin. 

-Vi har fått kontakt med flera nya företag, skapat kundrelationer i Norge och utvecklat förbindelse med en ny leverantör.

Bearbetningen fortsätter nu enligt plan och Mikael fortsätter också att delta i nätverksarbetet för att utveckla sitt ledarskap och bygga vidare på sitt kontaktnät.

Dela:
Tillbaka