Intresset för att producera i Sverige ökar igen

Coronavirusets snabba spridning i hela världen har satt ljuset på sårbarheten i dagens globala produktionskedjor. Flera svenska underleverantörer anser att behovet att flytta produktionen hem till Sverige, och inte bara från Kina, vuxit starkt under de senaste veckorna.

Kina har traditionellt sett lockat tillverkande företag i industriländer att öppna egna produktionsanläggningar där, mest tack vare den gynnsamma arbetskraftskostnaden men även tillväxten som den kinesiska marknaden uppvisat.

Utbrottet av coronaviruset har dock orsakat att produktionen stannat av i Kina. Leveranserna uteblir, investeringarna har fallit, konsumtionen likaså för att inte tala om att turismen har påverkats negativt.

Läs vidare >>

Källa: Verkstadstidningen

Dela:
Tillbaka