Tydliga insikter om Smart industri

Tillväxtverket har sedan 2016 arbetat med en rad uppdrag inom Smart industri, Sveriges nyindustrialiseringsstrategi. Här kan du ta del av våra lärdomar och idéer för hur konkurrenskraften hos Sveriges små och medelstora industriföretag kan öka.

Insikt och kunskap

Under arbetets gång har Tillväxtverket byggt upp kunskaper om vad som fungerar och vad som fortsatt behöver utvecklas för att stärka utvecklingen hos små och medelstora industriföretag. Ta del av TVVs åtta insikter från uppdragen inom Smart industri och våra idéer till förändring.

Här finner du de åtta insikterna >>

 

Dela:
Tillbaka