Industrisnack: Skapa ögonöppnare på Generation Z!

Intresset var stort för dagens Industrisnack om relationen ”Industri och Generation Z” och det stora och breda kompetensbehov som råder inom industrin i Sverige.

Kännetecknande för Generation Z är bland annat att de är uppvuxna med teknik och är väl bekanta med digitala verktyg och innovationer. För att locka deras intresse kan man lyfta fram hur industrin utvecklas och integrerar moderna teknologier som artificiell intelligens, automation och Internet of Things (IoT).

Dagens gäst och expert på området var Ulrika Elmersson VD på Skärteknikcentrum Sverige .

Ulrika Elmersson

Vi fick en lägesrapport med analysresultat och frågeställningar bland annat kring attityden hos unga människor, om att kunna tänka sig att jobba och se utvecklingspotentialen inom industrin i Sverige.

”Här är det bland annat viktigt att framhäva hur teknik kan skapa spännande möjligheter och framtida karriärvägar”

Det visade sig att resultatet bitvis var nedslående. Exempelvis kunde ett snitt på 7 procent av de tillfrågade, 50/50 män och kvinnor, tänka sig att jobba inom yrket industriarbetare permanent. Men positivt trots allt, var att hela 48 procent kunde tänka sig att jobba tillfälligt i branschen.
-En möjlighet skapas då att påverka dem, fånga intresset hos denna grupp och få dem att stanna kvar i yrket, säger Ulrika.

Stort intresse och engagemang kring industrins kompetensbehov vs Generation Z.

Det handlade också om att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa förutsättningar för att få både tjejer och killar att trivas på arbetsplatsen. Också om hur övriga industrinära organisationer, kan jobba för att locka fler unga människor till yrkesutbildningarna och industrijobben.

Att branschen behöver rannsaka sig själv och bli bättre på att kommunicera, visa upp sig och nå ut är en förutsättning för att lyckas fånga Generation Z:s intresse och nyfikenhet för industrin i framtiden.

Om Generation Z

Generation Z, födda mellan slutet av 1990-talet och mitten av 2010-talet, utgör en viktig och unik demografisk grupp när det kommer till arbetsmarknaden.


INDUSTRISNACK är för dig som är nyfiken på hur du kan utveckla ditt företag. Vi tar upp relevanta och intressanta ämnen som utvecklar värmländsk industri. Temat på industrisnack är inom något av våra huvudområden, Ny teknik och Produktion, Hållbarhet, Effektivitet, Kompetensutveckling och Marknad. Syftet är att inspirera, utvecklas och hjälpa företagen vidare genom våra olika insatser.


Vill du veta mer om Industrisnack?

Kontakta Johan Skogström, 070-601 08 96, johan.skogstrom@iucstalverkstad.se

Dela:
Tillbaka