Inbjudan att lämna anbud i upphandling för konsulttjänster / Skrivstöd i projektet Yrkescenter Industri Värmland

Projektet syftar till att ta vidare resultat och lärdomar från tidigare projekt kopplade till Industriråd Värmland och arbetet inom Teknikcollege Värmland.
Målsättningen är att utvärdera tidigare insatser, övergripande utveckla arbetsmodell och struktur, se över långsiktig finansiering för det fortsatta utvecklings- och genomförandearbetet samt att formulera och skriva en ansökan avseende ett genomförandeprojekt. Primär målgrupp är industri- och industrinära företag i Värmland med stora rekryteringsbehov.
Huvudaktiviteter: Undersökande fas där organisationsstruktur, finansieringsmodell och fortsatta aktiviteter identifieras. Skrivning/ inlämning av ansökan för genomförandeprojekt till ESF, Eruf eller annan lämplig finansiär.
Projektägare är IUC / Stål & Verkstad (genom föreningen Stål & Verkstad). Finansiärer och samverkansparter Region Värmland, Teknikföretagen, Industriarbetsgivarna och IF Metall.
IUC / Stål & verkstad genom Stål & Verkstad inbjuder därför nu till att lämna anbud för konsulttjänster i undersökande fas samt skrivstöd i ovan projekt.
Sista anbudsdag är 2021-01-22 och uppdraget beräknas starta kort därefter och pågå till 2021-06-30. Samtliga krav och villkor framgår av förfrågningsunderlaget nedan.
 Förfrågningsunderlag – upphandling >> 
 Beslut om projekt >> 
 
 

Dela:
Tillbaka