Hur du blir en attraktivare arbetsgivare

Hjärtligt välkommen på en digital, interaktiv föreläsning kring frågan hur man kan bli en mer attraktiv arbetsgivare där vi jobbar med normer som skapar en kultur där människor trivs och utvecklas!

För att rekrytera och behålla kompetent personal till arbetsplatsen behöver vi ha koll på normer och attityder. Med ett inkluderande perspektiv blir vi mer professionella i vårt bemötande och skapar attraktiva verksamheter där alla känner sig välkomna.

Jämställt är utbildare som vill locka fram människors vilja att förändras för att de själva känner att de utvecklas, inte för att någon annan kräver det. Till detta behövs en stor portion humor och ödmjukhet och det utlovas när vi ses 7 december!

Exempel från programmet

  • Hur fungerar normer och vad vinner vi på normmedvetenhet?
  • Hur kan vi skapa en jämställd och inkluderande miljö där alla trivs?
  • Hur kan vi arbeta med tillgänglighet och normer kring funktionalitet?
  • Hur skapar vi rätt förutsättningar för att kunna rekrytera personal med olika erfarenheter?

På föreläsningen varvas grundläggande teori med humor, praktiska övningar och vardagsnära exempel på hur olika normer påverkar vårt bemötande av varandra.

Föreläsningen anordnas i samverkan mellan IUC Stål & Verkstad, Compare, Paper Province och Region Värmland inom ramarna för samverkansprojektet Attraktionsktaft Värmland.

Dela:
Tillbaka