Historiska kvartalssiffror för underleverantörerna

Svensk Verkstad: Svensk Industriförening, Sinf, presenterar en ovanligt dramatisk Underleverantörsbarometer för andra kvartalet 2021.

Barometern visar på ett kvartal med markant uppåtgående siffror. Omsättningsförändringen har under andra kvartalet ökat för hela 63 procent från förra kvartalet, som även det visade starka siffror. Underleverantörerna ser vidare positivt på hösten och så många som 59 procent uppger sig se en ökning av förväntad orderingång. Jämfört med föregående kvartal – som också var positivt – har företagens lönsamhet fortsatt öka för 46 procent och varit oförändrad för 42 procent av de svarande.

Källa: Svensk Verkstad

Dela:
Tillbaka