Har ni råd att inte attrahera

och rekrytera från halva arbetsmarknaden?

Men hur gör ni då för att få fler kvinnor att söka jobben och sen trivas så de stannar kvar? Finns det ens utbildade kvinnor att anställa?

Detta är frågor som vi ställer i projektet Attraktionskraft Värmland som Region Värmland driver tillsammans med klustren IUC Stål och Verkstad, Compare och Paper Province. Dessutom samarbetar vi ihop med hälsa och sjukvården i Värmland som står inför liknande problem men istället vill anställa männen.

”Vi vill ha er syn på att vi gör och tänker rätt, därför vill vi ha era åsikter och tankar”

I projektet har vi många olika aktiviteter som prao, inkluderande ledarskap och jämställd
rekrytering. Vi har en massa tankar på hur och vad vi ska göra i varje aktivitet men vi vill ha
er syn på att vi gör och tänker rätt, därför vill vi ha era åsikter och tankar.

Alla kan vara med!

För att vara med så måste du inte vara VD eller ledare utan vi är intresserade av att höra
vad alla tycker och tänker.

Första mötet för Advisory Board är planerat till den 17 juni kl. 9-11, en fysisk träff i Karlstad. Tanken är att vi ska träffas fyra gånger per år.

Vill du veta mer?

Är du intresserad av att vara med i projektets Advisory board eller vill vara med i någon
av våra andra aktiviteter anmäl er här:

Dela:
Tillbaka