Inställt – Hållbart företagande – Östra Värmland

Seminariet är inställt på grund av sjukdom. Vi återkommer senare under hösten med nya datum.

’Vill du få bättre kännedom om din resursförbrukning, öka värdet på ditt företag och stärka din konkurrenskraft? Delta på ”Hållbart företagande” tillsammans med IUC Stål & Verkstad och Paper Province i höst. Projekt Miljödriven tillväxt i Värmland bjuder in företagare till tre gemensamma träffar samt personlig vägledning, under seminariets gång, med erfarna miljökonsulter.

TRÄFF 1 • 15 SEPTEMBER KL. 15.00
RENEWCELL/AKZONOBEL, KRISTINEHAMN

TRÄFF 1 • VARFÖR HÅLLBARHETSFRÅGOR? – Kristinehamn
• Du lär dig om hur du kan framtidssäkra ditt företag.
• Bli en attraktivare arbetsgivare, stärka dina kundrelationer och din konkurrenskraft.
• Bli bättre på att kommunicera det du faktiskt gör för att vara ett mer hållbart företag.

TRÄFF 2 • HUR JOBBAR JAG HÅLLBART? – Filipstad
Du ges praktiska tips om var du kan plocka lågt hängande frukter.
• Vi förbereder dig för att göra en genomlysning av företagets resurser och hur de kan nyttjas smartare.
• Vi pratar om det stöd du kan få från det offentliga för att genomföra omställningar.

TRÄFF 3HUR BLIR MITT FÖRETAG MER KONKURRENSKRAFTIGT OCH UTVECKLINGSBENÄGET? – Storfors
Det mångkulturella, agila och innovativa företaget – vikten av att arbeta med jämställdhet och mångfald för att vara ett konkurrenskraftigt företag.

Seminarieserien är kostnadsfri. (Dock utgår en avgift om du anmäler dig och uteblir.)

Delta i den första av tre träffar. Träff ett sker i Kristinehamn, träff två i Filipstad och träff tre i Storfors. Du kan välja att delta i ett eller flera tillfällen. Datum för kommande träffar meddelas vid första träffen.

ANMÄLAN: maria.lindeberg@regionvarmland.se eller 073-071 01 97

Dela:
Tillbaka