Hållbar digitalisering med Lean/agilt arbetssätt

På temat Hållbar digitalisering med Lean/agilt arbetssätt berättar AstraZeneca och Scania tillsammans om hur de tänker strategiskt kring digitalisering utifrån ett globalt perspektiv.

Försäkringskassan bjuder in oss till insikter om digitalisering i en tjänsteproducerande verksamhet och vi får också ta del av Karlstads Universitets forskning kring digitalisering och hållbar arbetsmiljö.

AstraZeneca delar med sig av utmaningar och framgångar i en hållbar leveranskedja och Scania visar hur de har tänkt kring digitalisering i deras administrativa processer.

Senare under dagen får vi höra om hur ledningen för Lagan Plast visade vägen för företaget på deras digitaliseringsresa och om hur Xylem arbetar för en mer hållbar vattenhantering med hjälp av digitalisering.

Dagen avslutas med en paneldebatt där du som deltagare har möjlighet att ställa frågor till talarna.

Dela:
Tillbaka